Menu

Complaint Redressal


COMPLAINTS RELATING TO CONTENT

 

असोसिएटेड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्रा. लिमिटेडच्या टीव्ही9, टीव्ही9 भारतवर्ष, टीव्ही9 गुजरात, टीव्ही9 कन्नडा, टीव्ही9 मुंबई, टीव्ही 1 आणि न्यूज 9 या टीव्ही चॅनल्सवरील कन्टेन्टबद्दलची कोणतीही तक्रार, जी न् आणि ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड्स रेग्युलेशन्स अंतर्गत असेल तर दिलेल्या योग्य कालावधीत, पहिल्या प्रसारणाच्या पहिल्या ७ (सात) दिवसांपेक्षा जास्त नाही, अशा कालावधीत त्रस्त व्यक्तीनं कंपनीनं नेमलेल्या खालील व्यक्तीकडे करू शकतात: असोसिएटेड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड ( टीव्ही9, टीव्ही9 भारतवर्ष, टीव्ही9 गुजरात, टीव्ही9 कन्नडा, टीव्ही9 मुंबई, टीव्ही 1 आणि न्यूज 9)

Associated Broadcasting Co. Pvt. Ltd. [TV 9, TV9 Bharatvarsh, TV9 Gujarat, TV9 Kannada, TV9 Mumbai, TV 1 & News 9]

 

DETAILS OF THE COMPLAINT

 

COMPLAINANT DETAILS


To finish, please read through the above form to ensure all your details are correct. You may post, e-mail or fax this Complaint Form to the broadcaster. The relevant contact details are available on the website.